Palju automaattisella (öljy) lämmittimellä:

LUE TÄMÄ OHJE ENNEN KÄYTTÖÄ!  VUOKRAAJA ON SITOUTUNUT KORVAAMAAN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ AIHEUTUNEET VAHINGOT.

Vuokrausvuorokausi alkaa klo 16:00 ja päättyy klo 14:00, ellei toisin ole sovittu.

Käyttöönotto

 1. Aseta paljukärry tasaiselle paikalle ja laita tukijalat (4kpl) tukevasti maahan.
 2. Tarkista/sulje kaikki tyhjennysventtiilit (3kpl).
 3. Kytke sähköjohto paikoilleen. Älä katkaise sähköä paljun käytön aikana.
 4. Täytä palju vedellä (jätä n.10cm vajaaksi). Pidä kansi suljettuna lämmityksen aikana.
 5. Nosta savupiippu paikoilleen
 6. Kytke lämmittimen päävirta ”Reset” painikkeesta. Päävirta nollautuu automaattisesti jos sähköt katkeavat.
 7. Käynnistä lämmitin ”Power” painikkeesta ja aseta lämpötila nuoli näppäimistä n.37-40c.
 8. Sulje kaikki lämmitinkaapin luukut, jäätymisvaara talvella!
 9. Lämmitin käynnistyy ja aloittaa lämmityksen, vedenlämpötila näkyy näytössä.
 10. Kun asetettu lämpötila saavutetaan lämmitin sammuu ja vesipumppu jää kierrättämään vettä. Nyt vain nauttimaan paljuilusta! 😊
 • Pidempien taukojen aikana, energian säästämiseksi sulje kansi ja alenna veden lämpötilaa.
 • Tarvittaessa lisää polttoainetta (diesel/polttoöljy) säiliöön ennen polttoainesäiliön tyhjentymistä kokonaan.
 • Lämmitysvaihe nopeutuu jos asetetat lämpötilan hiukan ylemmäksi (40c) ja säädät sen pienemmälle kun aloitat paljuttelun.
 • Pidä sähköjohto kytkettynä koko käytönajan (jäätymisen esto).

Käytön jälkeen

 1. Sammuta lämmitin ”Power” painikkeesta.
 2. Avaa tyhjennykset 1. ja 2.
 3. Kun palju on tyhjentynyt vedestä avaa myös vesipumpun tyhjennys 3.
 4. Sulje paljun kansi ja varmista se kuormaliinalla.
 5. Irroita sähköjohto ja pakkaa varusteet kyytiin.
 6. Irroita savupiippu ja kiinnitä se kuljetuspaikalleen.
 7. Nosta tukijalat yläasentoon ja pakkaa takatukijalat varustelaatikkoon.
 8. Varmista, että kaikki luukut on suljettu ja varusteet on huolellisesti kiinnitetty.
 • Tee tyhjennykset huolellisesti välttääksesi talvikäytössä jäätymisvauriot!
Tyhjennys 1.
Tyhjennys 2.
Tyhjennys 3.
Käyttöpaneeli. Käynnistys, lämpötila alas/ylös